Expozitii Viitoare


Anne Low, Bienala Art Encounters, 2019

22 Septembrie-27 Octombrie, 2019. Muzeul Textilelor, Corp B, Galeria Art Cafe, 
Vernisajul: duminica, 22 Septembrie, 2019. Ora 11:30 


Apa și Lâna—Cergi și Țoluri Țesute și Împâslite din Regiunile Balcano-Carpatice

24 Mai—24 Noiembrie, 2019.  Muzeul Textilelor, Corp B, Băița, nr. 20A, jud. Hunedoara, România 

Cerga și țolul, obiecte textile tradiționale cu rol funcțional precis, sunt purtătoarele unei tehnologii textile complexe care implică creșterea animalelor pentru lână, cultivarea plantelor pentru fibre și controlarea energiei apei. Ele reprezintă esența relației dintre creația artistică și tehnică a pieselor produse in industria casnică textilă și necesitatea impusă de mediului în care populația de la munte a trăit secole la rând. Totodată, ele definesc relațiile umane dintre diferiții participanți la procesul tehnologic de producere a acestora.
Bazat pe o cercetare științifică de lunga durată, care a inclus cercetare de teren și muncă de laborator în special pentru analize tehnice și microscopia fibrelor, cu această expoziție, Muzeul Textilelor dorește să familiarizeze publicul cu arta producerii cergilor și a țolurilor tradiționale tipice teritoriului Balcano-Carpatic. Totodată, dorește să atragă atenția asupra caracterelor comune a acestor piese produse de grupe diferite de populații care au trăit în condiții geo-climaterice similare.

Expozitia are patru secții: materialele și specificul procesului tehnologic de producere a acestor piese textile, cergile cu mițe (ciupi), aromânii, și țolurile.

Piesele din expoziție aparțin Muzeului Textilelor.

Muzeograful expozitiei este Dr. Florica Zaharia.


Culturi Opuse—Costume Tradiţionale din România și Japonia

În colaborare cu Muzeul ASTRA, Sibiu, România. La Muzeul ASTRA. 2019