Expozitii din trecut


Textile Cultural Heritage in the Carpathian-Balkan Area (Patrimoniul cultural textil din zona Carpato-Balcanică)

La Institutul Cultural Român, New York. Iunie 24-30, 2016.

galerie foto


Carpathian Echoes—Traditional Textile Materials and Technologies in the Carpathian Mountains of Romania and Ukraine (Ecouri Carpatice—Materialele și tehnologiile textile din Munţii Carpaţi ai României și Ukrainei)

În colaborare cu Ukrainian Museum, New York. La Ukrainian Museum, New York. Octombrie, 2016-Martie, 2017.

galerie foto